Excel Çözümleri

Excel-Logo XML Oluşturucu Projesi

LOGO programı içerisine XML ile aktarım yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu XML dosyasının hazırlanması büyük dikkat ister. Excel dosyasından da program içerisine belirli şablon kalıplarıyla aktarım yapılabilmesi mümkündür. Fakat şablon, adından da anlaşılabileceği gibi sadece belirli alanları kapsar ve istenen bir takım ek bilgiler, ilave alanlar için aktarım gerçekleştiremez. Bu ek veriler Excel şablon dosyası aktarımından sonra tek tek kayıtlara girilip elle eklenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, aktarılmak istenen stok kartlarının tüm detaylarını Excel satırlarından XML modeline çevirip, içeri aktarabilmek mümkün hale getirilmiştir. Uygulama örneğinde stok kartları için aktarım kullanılmıştır. Aynı uygulama mantığı ile diğer kartlar ve bazı hareket fiş kayıtları da XML dönüştürücü ile hazırlanabilir, içeri kolayca aktarılabilir.

Projenin İçeriği

  • Özellikle 3.parti yazılımlardan aktarılmak istenen kayıtlar için uyumludur.
  • Aktarılmak istenen ana kayıtların yanı sıra, bir çok ek alan kayıtlarını da aktarabilir.
  • Excel gibi kolay anlaşılır ve kolay tasarlanabilir yapı sebebiyle, aktarım için hazırlanacak şablonun hızla tasarlanabilmesini sağlar.
  • Oluşturulan XML dosyasını tamamen LOGO programının anlayabileceği modelde çevirir.
  • Özel taleplere uygun şekilde XML dönüşüm içerik kodları kolayca düzenlenebilir.
  • Bilgi işlemcilere zamandan tasarruf sağlayarak, hatasız kayıt aktarımları gerçekleştirir.Ekran Görüntüleri:

Excel-Logo XML Oluşturucu
Excel-Logo XML Oluşturucu