Excel Çözümleri

Malatya Park Çalışan Kimlik Bildirim Projesi

Malatya Park AVM genel yönetim tarafından talep edilen uygulamada, ETA SQL veritabanı ile entegre şekilde Çalışan Kimlik Bildirimi özel raporlaması yapılmıştır.

Uygulamanın amacı elle doldurulmak zorunda kalınan Çalışan Kimlik Bildirim formlarının resimleri ile birlikte otomatik olarak ETA programından veri okutulması ile otomasyon sağlanmıştır. Çaışmada bir şablon sayfa bulunmaktadır. Şablon sayfa üzerinde Raporlama düğmesine tıklatıldığında, aktif personellerin isim sırasına göre otomatik olarak sayfalar oluşmakta, sayfalara kişinin özlük bilgileri ile sistemde varsa fotoğrafı eklenmektedir. Yine şablon sayfasından tüm sayfaları yazdır/ e-posta ile gönder/ PDF olştur gibi seçeneklerle kullanıcı tarafından istenen işlem kolaylıkla tek tuşlama yöntemiyle yapılabilmektedir.

Projenin İçeriği

  • ETA sql veritabanı Personel tabloları ile entegre çalışabilme yeteneği,
  • Tek tuş ile aktif çalışan personellerin isimlerine otomatik sayfa açılması,
  • Açılan personel sayfalarına özelik bilgileri ile fotoğraflarının eklenmesi,
  • Yine tek tuş ile hazırlanmış listenin ister PDF, ister e-posta ile gönderimi yahut yazıcıdan çıktılarının alınabilmesi.Ekran Görüntüleri:

Malatya Park Çalışan Kimlik Bildirim