Excel Çözümleri

Konsolide Raporlama Projesi

Matbaa alanında faaliyet gösteren Diasan Printing House şirketinin sipariş, satış, üretim, hedef takibi, müşteri durumu vb.. gibi işlemlerini takip etmeyi kolaylaştırmış 2010 yılında tamamlanmış bir çalışmadır. Halen yöneticiler ve yönetim kurulu tarafından kullanılmaktadır. Çalışma LOGO Tiger Enterprise ile tam entegre çalışmaktadır.

Yapılan çalışmada, belirli tarihler arası satış faturaları, satış faturalarının satır kalemleri, satıcı bazında hedef gerçekleştirme oranları, bölüm bazında hedef gerçekleştirme, firma bazında hedef gerçekleştirme, ay bazında önceki aylara göre gerçekleşen karşılaştırma, yıllar ve satıcı bazında toplam fatura kesilen müşteri sayısı karşılaştırma, günlük alınan siparişler, alınan siparişlerin üretimdeki miktarları, teslime hazır miktarları, ileri tarihte üretilmesi planlanmışların miktarı, müşterilerin yıllar bazındaki ciro toplamları ilke diğer müşteriler arasındaki ciro paylamaları, açık hesap tutarları, alınmış ve tahsil edilmemiş çeklerin toplamları, aylık cirolarının genel durum izlemeleri, bölümlere göre yapılmış ciroların analizleri ve daha bir çoğu tek tuş modeli ile yapılabilmektedir.

Projenin İçeriği

 • LOGO Tiger Enterprise veritabanı ile tam entegre çalışmaktadır;
 • Satışı yapılmış ürünlerin ve ciroların takibi;
 • Siparişlerin durumu, teslim bekleyen ürünlerin takibi;
 • Müşterilerin ciro durumları ile açık hesap ve çek, finans analizleri;
 • Günlük, haftalık, aylık , dönemlik ve yıllık satış sipariş durum analizleri;
 • Üretimde bekleyen işlemlerin takibi;
 • Üretimi tamamlanıp siparişi tamamlanmış ve sevk edilmek üzere olan ürünlerin takibi;
 • Satıcı bazında sipariş, satış ve hedef gerçekleştirme takipleri;
 • Satıcı performans ve analizi;
 • Yeni kazandırılmış müşterilerin ayrıca raporlanıp analiz edilebilmesi;
 • Müşterilere yapılan satışların yıl, ay, gün bazında izlenebilirliği ile önceki dönemlerle karşılaştırılabilmesi;
 • Verilen tekliflerin satışa dönenlerinin, ayrıca kayıp satışların analiz edilebilmesi;
 • Müşterilere yapılmış ürünlerin geçmiş veri ekstresi şeklinde tarih, miktar ve fiyatları ile raporlanabilmesi;
 • İade fatura, fiyat fark faturası gibi satışı düşürecek unsurların ayrıca raporlanabilmesi kolaylığı ile gerçek net satışın tespiti
 • Önceki iki yıl ile mevcut yılın tek ekranda karşılaştırılıp kolayca analiz edilebilmesi;
 • Yıl değişimlerinde herhangi bir ayar gerektirmeden, hem önceki yılların hem mevcut yeni yılın kolayca raporlanabilmesi işlemleri geliştirilmiştir.
 • Resimlerde kullanılan satıcı müşteri isimleri ile tutarlar gerçek olmayıp temsilen veri yazılmıştır.Ekran Görüntüleri:

Konsolide Raporlama
Konsolide Raporlama
Konsolide Raporlama