LOGO Object Designer Çözümleri

Logo Object Designer

Logo Object Designer temel olarak LOGO interface’i üzerine formlar tanımlayabileceğimiz, varolan formların yapısını ve şeklini değiştirerek özelleştirebileceğimiz veya varolan formlara ek bilgi formları ekleyebileceğimiz, LOGO için programlama ve veri tabanı araçlarını kapsayan IDE(Integrated Development Environment) entegrasyon yazılımıdır.

LOD (Logo Object Designer) geliştirilirken en popüler programlama araçları Borland Delphi ve Visual Basic kullanan programcıların kolayca uyum sağlaması, en etkin uyarlamamaları kısa zamanda yapabilmesi düşünülmüştür. LOD Logo Yazılım’ın orta ve büyük ölçekli firmalar için geliştirdiği Tiger Enterprise ve Tiger Plus ile uyarlama yapmanıza olanak tanımaktadır.

Object Designer ile Neler Yapılabilir ?

  • Mevcut LOGO formları üzerinde değişiklikler yapılabilir.
  • LOGO formlarına ek formlar yapılabilir, başlı başına modüller yazılabilir.
  • LOGO erişim ağacına (Tree) ilave Group modüller veya Node eklemeleri yapılabilir.
  • LOD içerisinden LOGO veritabanı tablolarına ek alanlar, yahut başlı başına çalışan veritabanları tasarlanabilir.
  • LOD ile özel rapor tasarımları, dizaynlar yapılabilir.
  • Diğer yazılım editörleri gibi global değişkenler tanıtılarak uygulamanın her yerinde bu değişkenler kolaylıkla kullanılabilir.
  • Tiger içerisinde herhangi bir kartta ihtiyaç duyduğunuz ek alanlar kolaylıkla eklenebilir.
  • Tiger içerisinde herhangi bir hareket fişinde, fiş satırlarında kolaylıkla ek alanlar eklenebilir.
  • Programın standart kullanım şekliyle yapılamayan bir çok işlemin yapılabilmesine destek sağlar.

Object Designer Projeleri :