LOGO Object Designer Çözümleri

Mercek Uyarlama Projesi

Tiger içerisinde satılan stok kalemlerinin özel bir grup altında, satıcılara göre özel indirim uygulanabilmesi için tasarlanmış bir uyarlamadır.

Yapılan bu uyarlama ile her satıcıya ürün grupları ve satış koşullarına göre indirim yapabilme yetki kısıtı verilmiştir.

Projenin İçeriği

  • Özel bir parametre ekranı ile stok grupları, satış koşulları, ticari işlem grupları ve satıcı grupları bağlantıları yapılabilmesi sağlanmıştır.
  • Uyarlanan parametre ekranına sadece belirli yetkisi olanları erişebilmeleri sağlanarak, diğer kullanıcılar tarafından değişiklik yapılabilme imkanları kısıtlanmıştır.
  • Satış yapılan stok kalemlerinin bağlı olduğu grupların, hangi satıcının satış yaptığı ve hangi koşulda satış yaptığı kriterlerinde ayrı ayrı değerlendirilip, yapılan indirimin yetkiler dahilinde olup olmadığı kontrolü sağlanmıştır.
  • Yetki çerçeveleri dışında satış yapılmak istenmesi durumunda, satışın kaydedilemeyip uyarıların verilmesi sağlanmıştır.
  • Uygulamada kullanılan indirimlerin, ticari işlem gruplarında belirlenmiş satış kampanyaları ile birleştirilmesi durumunda, ayrı bir şekilde değerlendirilebilmesi, kampanyaya ilave indirim yapılamaması kontrolleri sağlanmıştır.
  • Yapılan indirimlerin arka planda hesaplanıp ne kadar indirim yapıldığının ve ne kadar yapılabileceğinin yapılabileceğinin bilgisi uyarı ekranları ile kullanıcıya iletilmiştir.Ekran Görüntüleri:

Mercek Uyarlama
Mercek Uyarlama
Mercek Uyarlama

Object Designer Projeleri :