LOGO Object Designer Çözümleri

Karaca Uyarlama Çözümü Projesi

Sanayi tipi büyük çuval (Bigbag) üretimi yapan firmanın iş işleyişlerinin LOGO programına uyarlandığı özel bir çözümdür. Yapılan bu sektörel çalışmada, menü ağacı yapısı, sabit tanımlar, özel parametreler, özel raporlamalar kullanılarak, işletmenin ihtiyacı olan en kestirme çözüm sağlanmıştır.

Çuval üretimi, satışı ve sevki için işletmeye gereken tüm süreci yönetmektedir. Kalite gereği çuvalın kapasitesine has sertifika tanımları, ürüne eklenecek sair yardımcı malzemeler, ürünün modeli ve tip bilgisi, dikiminde kullanılacak ip türü, rengi, fire miktarları, dahili ve harici işçilikler, sevk edileceği bölge için gereken nakliye, satıcı prim hesapları, farklı para birimlerinde hesaplama yapabilme yeteneği gibi bir çok işlemi barındırır.

Projenin İçeriği

 • Ana menü dallarına özel bir menü eklenmiştir.
 • Özel menü içerisinde Ana Kayıtlar, Hareketler, Parametreler ve Raporlar şeklinde dallanmıştır.
 • Ana kayıtlar kısmında program üzerinde kullanılacak sabit değerlerin tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Hareketler kısmında bir browser yardımı ile kayıt edilen fişlerin listelenebilmesi, filtrelenebilmesi, fişler üzerinde mouse sağ click özelliği ile ek işlemler (Ekle, Değiştir, İncele, Tekrarla, Yazdır, Teklifi Siparişe Çevir, Teklifi Siparişe Çevir, Numuneyi Siparişe Çevir) gibi özelliklerin kullanılabilmesi için kısayol popup menüsü eklenmiştir.
 • Parametreler kısmında ülkeler ve şehirlerin uzaklık mesafelerine göre özel Nakliye matrisi, ürüne has kapasitesel sertifika bilgisi, ana malzemelerin tonaj fiyat tanımları, dikiş tip ve fiyat kriterleri gibi hesaplamalarda kullanılacak dinamik tanımlamalar eklenmiştir.
 • Raporlamalar kısmı ile girilmiş kayıtların ve uyarlama tarafında yapılan işlemlerin raporlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Ürün oluşumu için özel bir hesaplamadan geçen reçete oluşturulmuştur, LOGO programına reçete olarak aktarımı sağlanmıştır.
 • Ürün üzerinde kullanılacak dahili ve harici işçiliklerin hesaplanması sağlanmıştır.
 • Ürünün ana malzemelerine ek olarak kullanılacak yardımcı malzemelerin miktar ve çeşitleri ile renklerinin planlanıp sarf edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Üretilecek üründe kullanılacak malzemelerin teorik olarak toplam brüt, net ve fire kilogram ağırlıkları hesaplanarak, sevk öncesinde hazırlanacak paletler üzerine konulabilecek miktar planlaması sağlanmıştır.
 • Ürün siparişinin kaydı öncesi, ekranda oluşan teorik maliyetin, satış fiyatının ve kar oranının hesaplatılması sağlanıp, müşteriye hızlıca fiyat teklifi verilebilmesi kolaylaştırılmıştır.
 • Ürünün teklif, sipariş ya da numune şeklinde kriterlenip kayıt altına alınması sağlanıp, raporlama kısmında kullanıcıya kolaylık getirilmiştir.
 • İşlemi kaydetme esnasında, işlem türü sipariş ise, sırasıyla stok kartının otomatik oluşturulup LOGO programına aktarımı, oluşan stok ile müşteri adına bir satış siparişi oluşturulması ve LOGO programına aktarımı, üretimde kullanılacak ürün reçetesinin oluşumu ve LOGO programına aktarımı gerçekleştirilmiştir.
 • Program üzerinden daha önce yapılmış bir işin tekrarı yapılmak istenmesi durumunda, önceki işlemlerin aynısı ile formun otomatik doldurulmuş olarak kullanıcıya sunulması saülanmıştır.
 • Üretilecek olan malzemenin özel tasarım form ile üretime çıktısının gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Üretimde kullanılacak kesim formu, dikim formu, detay işlem formlarının iş emri olarak yazılması sağlanmıştır.
 • Order Confirmation ve Price Offer gibi ihracat işlemlerinde kullanılacak formların verilerinin otomatik doldurulması sağlanıp raporlama kolaylığı getirilmiştir.
 • Müşteriye göre tanımlanan para birimi özelliklerine göre fiyat teklifi verilmesi, sipariş girilmesi ve faturalandırma esnasında bu özel para biriminden fiyatlanması sağlanmıştır.Ekran Görüntüleri:

Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü
Karaca Uyarlama Çözümü

Object Designer Projeleri :